top of page

Mitä teen

kvp
Psykoterapiaa perheille ja pariskunnille


Tummia pilviä perheessä? Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. (Aaltonen 2009)

 

Toteutan perheterapiaa joko yhteisterapiana, jolloin työskennellään pääsääntöisesti koko perheen kanssa eri kokoonpanoissa, tai sitten pariterapiana, jossa puolisot ovat yhdessä terapiassa. Työskentelyn alkaessa ja sen edetessä sovitaan perheen / pariskunnan kanssa tarkoituksenmukaisista kokoonpanoista. 

 

Tyypillisiä työskentelyn teemoja ovat olleet mm: viestinnän ongelmat, riidat, lähisuhdeväkivalta, uskottomuus, kriisit ja traumat, ylisukupolviset traumat, vanhemmuuden pulmat, vanhemmuus uusperheissä, monikulttuurisuuden haasteet, mielenterveyssongelmien ja / tai  päihteidenkäytön vaikutukset parisuhteeseen. 

 

Ajat varataan Pelastusarmeijan Helsingin osaston kautta, jossa toimin palveluntuottajana. 

 

Kustannukset: Pelastusarmeijan kautta maksutonta. Kotona tapahtuvan perheterapian hinta on 50 €/kerta (90min). 

Ota yhteyttä.

hjskusslv
Huostaanoton jälkeen – Tukea ja valmennusta kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmille

 

Huolimatta lasten vanhempien aseman paranemisesta huostaanottoprosessissa, ei vanhempien näkökulma aina tule riittävästi nähdyksi, eikä riittävää tukea ole aina saatavilla. Erityisesti ristiriitatilanteet tekevät tuen järjestämisen ja vastaanottamisen vaikeaksi. 

 

Työskentelyssä valmentaudutaan etukäteen vanhemmille raskaisiin kuulemisiin ja kokouksiin sekä työstetään jälkikäteen kokouksien tapahtumat, sanomiset ja sanomatta jättämiset - kaikki ne asiat, mitkä tekisi mieli sanoa suoraan julki, mutta viisaana ihmisenä kätkee sisäänsä. 

 

Valmennuskeskusteluista laaditaan yhteinen suunnitelma, jossa määritellään tavoite ja  tapaamiskerrat.  Työskentely koostuu yleensä 5-20 tapaamiskerrasta. Lisäksi voidaan sopia valmentajan osallistumisesta tarvittaviin huolto-, verkosto- ym tapaamisiin.

 

Vanhemmat tarvitsevat turvallisen foorumin huostaanoton ja sen musertavalta tuntuvan prosessin läpi kulkemiseen. Oikea-aikainen ja riippumaton tuki tarjoaa mahdollisuuden tähän. On tärkeää voida arvioida omaa toimintaa luottaen siihen, ettei omaa kriittistäkin itsearviota käännetä raskauttavaksi tekijäksi toisaalla.

 

Kustannukset: Kotona tapahtuvan valmennus 35 €/kerta (60min).
En veloita matkakustannuksia HSL-alueella.

 

Ota yhteyttä.

atv
Apua työntekijän valintaan

 

Reflektiivisen ryhmähaastattelun menetelmä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rekrytointiin.

 

Haastattelutilaisuudessa fokus on haastateltavien työnteossa, eikä kertomuksissa työnteosta ja osaamisesta. Reflektiivinen tiimi haastaa hakijat sopivasti ja yllätyksellisesti epämukavuusalueelle, jolloin on mahdollista saada sellaista tietoa, jota ei yksilöhaastatteluin ole mahdollista saavuttaa.

 

Reflektiivisen ryhmähaastaattelun menetelmällä voidaan osallistaa uuden työntekijän valintaan koko työyhteisö sekä yhteisön toiminta-ajatuksesta riippuen myös asiakkaat. Asiakkaiden osallisuudesta haastatteluun on saatu erinomaisia tuloksia.

 

Konsultin tehtävänä on käyttää rekrytoivan yhteisön osaaminen ja kokemus valinnan onnistumiseksi. Työntekijän valinta ja sen perusteet ovat tiiviisti yhteisön ja sen vastuunkantajien käsissä.

 

Varsin hyvän informatiivisuutensa lisäksi reflektiivinen ryhmähaastattelu menetelmänä on aikaa säästävä. Yhdessä päivässä on mahdollista haastatella jopa 12-18 ihmistä.

 

Kysy lisää toteutuksista ja hinnoista!

hvj
Yksilötyöskentely riippuvuuksissa

 

Onko minulla päihde-/peliongelma, on kysymys, joka tuottaa usein kitkaa perheessä, kaveripiirissä tai työpaikalla. Kun ongelman tunnustamista vaaditaan, saati sitoutumista ehdottomaan päihteettömyyteen, voi se haitata avun varhaista hakemista. Pitääkö aina tietää ensin mikä minua vaivaa, ennen kuin voi hakea apua?  Eikö riitä epämääräinenkin tunne siitä, että jokin on pielessä. 

 

Heitetään vastaanotolla "tittelit hiiteen" ja tutkitaan asiaa rauhassa, avoimesti ja ilman leimaavia diagnooseja. Usein vastaus löytyy jostain kyllä tai ei - ääripäiden väliltä.

 

Riippuvuus tarkoittaa eräänlaista sidottua ratkaisuvaltaa omiin valintoihin. Riippuvuudesta kärsivä ihminen toimii kriittisissä tilanteissa toisin, kuin itse pitää järkevänä tai arvojensa mukaisena. On paljon riippuvuuksia, jotka haittaavat elämää vähän tai ei ollenkaan. Toiset riippuvuudet taas heikentävät vahvasti ihmisen omaa ja sekä hänen läheistensä elämänlaatua. Käsi sydämelle, kuka on riippuvuuksista täysin vapaa? 

 

Ajattelen, että ne asiat ohjaavat meitä eniten, joita emme tiedosta. Elämää yhdessä tutkimalla voidaan löytää merkityksiä siihen, miksi toimin kuten toimin ja tämän jälkeen saada voimaa valita elämän puolesta oikein.  Jokainen oikea valinta on voitto ja sen arvostaminen antaa voimaa tehdä uusi valinta elämän puolesta. 

 

Kustannukset:  35 € / kerta (60 min). En veloita matkakustannuksia HSL-alueella

 

Ota yhteyttä.

bottom of page